25.05.2024

Privacy Policy

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА) НА НАДАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

1. ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА) НА НАДАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ, ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГТ ФОП КОРЄТНІК ВІКТОРІЄЮ МИКОЛАЇВНОЮ.

Прочитайте текст даної публічної Оферти і, якщо Ви не погоджуєтесь з будь-яким із пунктів цієї публічної оферти, чи Ви не зрозуміли будь-який із пунктів цієї публічної оферти, пропонуємо Вам відмовитись від запропонованих послуг психолога (далі – Послуги).

Визначення понять та їх тлумачення

1.1. Терміни та поняття, що використовуються у цьому Договорі, використовуються у значеннях, наведених нижче:

КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ — це консультація професіийного психолога

ФОП КОРЄТНІК ВІКТОРІЇ МИКОЛАЇВНИ (консультація проводитсья онлайн за допомогою засобів зв»язку, або оффлайн особисто — за попередньою домовленістю ФОП КОРЄТНІК ВІКТОРІЇ МИКОЛАЇВНИ та клієнта.

Онлайн-сервіс — сервіс, що належить компанії ФОП КОРЄТНІК ВІКТОРІЇ МИКОЛАЇВНІ та розташований у мережі Інтернет за адресою https://kurs.shudel.com.ua/

Програма інтенсивуу , курсу, запис семінару, або інший товар на сайті – обрана самостійно Замовником тематика Курсу,

розміщена на Сайті ВиконавцяПублічна оферта — пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі, укласти з нею договір про надання послуг на умовах, що містяться у цій публічній оферті та відповідно до положень статті 641 Цивільного кодексу України.

Акцепт — повне, безумовне та беззастережне прийняття Замовником умов Оферти цього Договору без підпису письмового примірника Договору Сторонами. Відповідь про згоду укласти договір на інших умовах, ніж запропоновано в оферті, не є акцептом.

Замовник (Слухач) — будь-яка фізична особа, яка уклала Договір з Виконавцем, та надала згоду на обробку своїх персональних даних.Контактні дані — номер телефону, адреса електронної пошти для надсилання обов’язкових повідомлень та методичного матеріалу, а також інших повідомлень, необхідних для належного виконання умов Публічної оферти.

Виконавець: ФОП КОРЄТНІК ВІКТОРІЯ МИКОЛАЇВНА

Сайт — сукупність інформації, текстів, графічних та дизайнерських елементів, фото, відео та інших результатів інтелектуальної діяльності, що містяться в інформаційній системі, та забезпечують доступність цієї інформації для кінцевих споживачів та розміщуються за адресою: https://kurs.shudel.com.ua/

Сертифікат – документ, що видається Замовнику після закінчення інтенсиву курсів та здачі сертифікаційної роботи (якщо це вказано в програмі даного інтенсиву або курсу).

1.2. У разі, якщо у цьому Договорі використовуються терміни та поняття не визначені цим розділом Договору, то тлумачення такого терміну чи поняття відбувається відповідно до тексту цього Договору. У разі відсутності однозначного тлумачення терміна чи поняття необхідно тлумачити це поняття виходячи з норм чинного законодавства України.

2. Акцептування речення

2.1. Даний Договір є офіційною пропозицією Виконавця (Офертою) до укладення договору надання надання інформаційно-консультаційних послуг відповідно до обраної Програми курсу (далі Послуги) та містить усі істотні умови договору надання послуг.

2.2. Акцептом цього Договору-оферти є оплата послуг у порядку, розмірі та строки, зазначені у цьому Договорі-оферті.

2.3. Здійснюючи акцепт Договору-оферти у порядку, визначеному п. 2.2 цього Договору, Замовник гарантує, що ознайомлений, згоден, повністю та беззастережно приймає всі умови Договору оферти у тому вигляді, в якому вони викладені.

2.4. Виконавець має право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договіру без повідомлення Замовника.

2.5. Зміни до умов Договору набирають чинності з моменту їх розміщення на Сайті.

2.6. Якщо Замовник здійснює оплату Курсів, відвідує онлайн або здійснює інші дії, після внесення змін до цього Договіру, то Замовник погоджується з такими змінами та дає згоду на виконання умов Договору в новій редакції.

2.7. Договір-оферта може бути відкликаний у будь-який час.

2.8. Договір не вимагає скріплення печатками та/або підписання Замовником та Виконавцем (далі Сторони), зберігаючи при цьому повну юридичну силу.

2.9. Договір вважається укладеним без подальшого підписання з моменту отримання Виконавцем Акцепту. Здійснюючи Акцепт, Замовник також підтверджує, що повністю розуміє та погоджується з умовами цього Договору.

3. Предмет договору

3.1. Відповідно до умов цього Договору-оферти Виконавець зобов’язується надати Послуги, передбачені п. 2.1. цього Договору-оферти, а Замовник зобов’язується сплатити за Послуги.3.2. Перелік та опис Курсів, що проводяться Виконавцем, розміщується на Сайті.

3.3. Види та найменування Курсів, перелік тем, форма, способи реалізації, термін надання послуг, вартість обраних послуг та інші необхідні характеристики, вказуються на Сайті Виконавця або буде доступно після реєстрації на Сайті, якщо інше не передбачено.

3.4.Замовник зобов’язується вибрати необхідний Курс(и) для подальшої його реалізації Виконавцем відповідно до Програми курсу, розміщеної на Сайті.3.5.Послуги надаються онлайн або офлайн.

4. Вартість послуг та порядок розрахунків

4.1. Актуальні ціни розміщуються на Сайті на сторінках відповідних Курсів або встановлюються за домовленістю та актуальні на момент акцепту.

4.2. Усі ціни, передбачені цим Договором-офертою відповідно до п.

4.1. цього Договору-оферти, зазначені з урахуванням податків, проте Виконавець не бере відповідальності за комісії, які може утримувати банк Замовника, а також подвійні конвертації та інші списання.

4.3. Оплата за цим Договором-офертою здійснюється обраним Замовником способом:шляхом внесення коштів через касу будь-якого банку, через термінал, не виключено та інших методів оплати на розрахунковий рахунок Виконавця (безготівковий розрахунок).шляхом оплати через платіжний сервіс, не виключено через платіжний шлюз (платіжний сервіс – посередник Fondy).Оформлення повернення коштів, передбачених правилами цього розділу, здійснюється відповідно до 10 Глави цього Договору-оферти.

4.4. У день здійснення запису на курси Замовник виплачує Виконавцю всю суму коштів. Виконавець може надати можливість Замовнику сплатити частинами. Сума ділитися на 3 чи 4 платежі.

У разі оплати частинами вся сума ділиться на 3 платежі:

1 оплата перед початком слухання програм і не пізніше ніж за 3 дні до старту2 оплата — після 2 модуля / через 2 тижні3 оплата — після 7 модуля / через 7 тижнівЗамовник зобов’язаний надати Виконавцю підтвердження здійснення оплати (квитанцію про оплату) шляхом надсилання електронною поштою не пізніше початку курсів.Доступ до Курсів є платним, якщо інше не встановлено для певних матеріалів та/або курсів. Доступ до деяких курсів та майстер-класів Виконавець надає Замовнику безкоштовно.

5. Порядок проведення курсів

5.1.Курси можуть проводитися онлайн та/або офлайн.Курси можуть проводитись Виконавцем та (або) третіми особами, залученими Виконавцем.Замовник повинен підключитися до заняття пізніше як 5 (п’ять) хвилин до початку. У разі запізнення Замовника на заняття Виконавець не гарантує йому надання послуги у повному обсязі. Незалежно від запізнення Замовника час початку Курсів не змінюється і починається за розкладом.

5.2. Якщо Замовник запізнився, останній може підключитися до занять у будь-який час. Якщо Замовник був відсутній на курсах/майстер-класі, то не засвоїв частину матеріалу. Індивідуально проходити втрачений матеріал не буде можливим.

5.3. Виконавець забезпечує Замовника всіма необхідними матеріалами для проходження Курсу, якщо інше не передбачено Виконавцем та/або конкретним Курсом.

5.4. Заняття проводиться в одному з таких форматів: Онлайн-трансляція — заняття транслюється онлайн у режимі реального часу. Для доступу до заняття у такому форматі Замовник підключається до заняття в дату та час його проведення, зазначені в Особистому кабінеті або на відповідній сторінці сайту або отримавши повідомлення від Виконавця на емаїл. Замовник може брати участь у занятті інтерактивно, у тому числі з можливістю ставити запитання ведучій в режимі реального часу за допомогою чату.Відео курс-записане заняття, яке Замовник може переглянути в Особистому кабінеті, доступне онлайн. Для доступу до заняття у форматі запису Замовник може підключитися до заняття у будь-який час. Інтерактивна участь у занятті недоступна;Офлайн – заняття відбуваються у студії Виконавця чи іншому приміщенні/території/локації.До занять можуть додаватися авторські матеріали та практичні завдання у формі тестів чи творчих робіт. Замовник виконує практичні завдання на Сайті та не виключено, що у своїх власних конспектах. Виконавець має право встановлювати максимальні терміни виконання практичних завдань. За порушення таких термінів практичне завдання не зараховується. Виконавець має право не допустити до проходження програм людини у стані алкогольного та (або) наркотичного сп’яніння та (або) особу, яка має явні ознаки інфекційного захворювання без компенсації вартості заняття.При проходженні Курсу Замовник не повинен вчиняти дії, які можуть призвести до зриву занять, ображати та/або ображати інших користувачів та ведучіх Курсу. У разі порушення зазначених вимог Виконавець має право заблокувати певні можливості щодо використання сервісу сайту для цього замовника, зокрема, шляхом обмеження доступу до інтерактивної участі у занятті, яке проводиться у форматі онлайн-трансляції чи інше.

6. Права та обов’язки Сторін

6.1. Замовник зобов’язується: Оплатити Послуги Виконавця у порядку, у строк та на умовах, передбачених цим Договором оферти.

6.1.2. Відвідувати семінари та тренінги відповідно до розкладу Виконавця.6.1.3.Бережно ставитись до майна Виконавця. У разі пошкодження, поломки, знищення майна, яке виникло з вини Замовника, останній несе відповідальність відповідно до п. 7.4. цього Договору оферти, а також законодавством України.

6.1.4. Дотримуватись вимог Правил безпеки, поведінки та внутрішнього розпорядку, встановлених Виконавцем, у тому числі дотримуватись дисципліни та загальноприйнятих норм поведінки, зокрема, виявляти повагу до персоналу Виконавця, не відвідувати заняття у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння. У разі недотримання Замовником зазначеної вимоги, або за наявності підстав вважати, що Замовник перебуває у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння, Виконавець (його представник) має право відмовити у наданні Послуг (присутності на семінарі (тренінгу), у тому числі), у тому числі Замовник несе відповідальність відповідно до 7 Глави цього Договору-оферти.Сповіщати Виконавцю про поважні причини відсутності на заняттях (за 48 годин до початку), згідно з розкладом Виконавця шляхом надсилання письмового повідомлення на адресу електронної пошти, зазначеної у цьому Договорі-оферті або шляхом подання письмової заяви за місцем надання послуг. В іншому випадку пропуск буде вважатися прогулом без поважної причини, і Замовник втрачає право на відвідування заняття іншим часом (іншою групою) і не може вимагати повернення вартості послуг за години відсутності.6.1.5. Не копіювати, не тиражувати та не поширювати методичні матеріали або їх складові та інший матеріал, отриманий на семінарі (тренінгу, вебінарі), без надання письмової згоди Виконавцем, інакше Замовник несе відповідальність відповідно до п. 7.5. цього Договору-оферти, а також законодавством України.

6.1.6. Надати Виконавцю достовірні Контактні дані (E-mail) для розсилки обов’язкових повідомлень, зазначених у цьому Договорі-оферти, методичного матеріалу, а також інших повідомлень, необхідних для належного виконання умов Договору-оферти. В іншому випадку, Замовник не має права посилатися на обставини, що спричинили пропуск занять або іншого не надання Послуги в повному обсязі, у разі ненадання або надання недостовірних контактних даних Виконавцю для інформаційного обміну.

6.1.7. Залежно від обраного обсягу послуг, передбачених цим Договором-офертою, мати при собі необхідний інвентар та (або) обладнання для отримання практичних навичок у ході надання Послуг Виконавцем, якщо заняття проходять офлайн. В іншому випадку Замовник не має права посилатися на відмову від приймання Послуг за якістю, і Послуга вважатиметься наданою в повному обсязі.

6.1.8. Забезпечувати збереження паролів та кодів доступу до інтерактивних тренінгів та семінарів, що надаються Виконавцем та не допускати їх передачі третім особам, в іншому випадку Замовник несе відповідальність відповідно до п. 7.5. цього Договору-оферти та законодавством України.

6.1.9. Не розповсюджувати інформацію, надану Виконавцем у рамках надання послуг за цим Договором (аудіо-, фото-, відеоматеріали, текстові файли) за допомогою мережі Інтернет та з порушенням авторських прав (без вказівки автора та/або джерела такої інформації). Замовника попереджено про адміністративну та кримінальну відповідальність за зазначені протиправні дії, а також несе відповідальність відповідно до п. 7.5 цього Договір-оферти.

6.1.11. Замовник розуміє та приймає умови цієї угоди та зобов’язується дотримуватися всіх умов, а також розуміє, що вхід на проходження програм за унікальним посиланням можливий лише для одного учасника — Замовника.

6.1.12. Замовник зобов’язується не копіювати, не записувати, не розповсюджувати, не давати доступ третім особам або іншим способом та шляхом передавати отриману інформацію від Виконавця або партнерів Виконавця.6.2. Виконавець зобов’язується:

6.2.1. Організувати та забезпечити належне надання Послуг відповідно до умов цього Договір оферти.

6.2.3. Інформувати Замовника про дату початку надання послуг, а також про всі зміни, пов’язані з виконанням послуг, у тому числі про зміну місця надання послуг, шляхом надсилання повідомлення (не пізніше ніж за 1 календарний день до настання події) на адресу електронної пошти, наданої замовником або шляхом усного інформування в офісі за місцем надання Послуг. Виконавець на свій розсуд може вибрати інший спосіб інформування Замовника за наданими останніми контактними даними.

6.2.4. Надати Замовнику методичні матеріали Курсу в обсязі, передбаченому Виконавцем у межах обраної Замовником Послуги. Вказаний матеріал надсилається Замовнику на адресу електронної пошти, наданий Замовником, також інформація доступна в особистому кабінеті.6.3. Замовник має право:6.3.2. Звертатись до Виконавця з усіх питань, пов’язаних із наданням послуг, а також ставити запитання, пов’язані з наданням послуг.

6.3.3.Отримувати повну та достовірну інформацію про оцінку своїх знань, умінь та навичок, а також про критерії цієї оцінки.

6.3.4. Отримувати необхідні та передбачені програмою Виконавця методичні матеріали та посібники відповідно до обраної тематики Курсу.

6.4. Виконавець має право:

6.4.2. Самостійно визначати форми та методи надання послуг, виходячи із вимог законодавства, а також виконання цього Договору-оферти.

6.4.3. Одержувати від Замовника достовірну інформацію, необхідну для виконання своїх зобов’язань за цим Договором-офертою, у тому числі про матеріальне забезпечення Замовника (Наявність необхідного інвентарю для отримання навичок під час практичних семінарів (тренінгів). У разі ненадання або подання недостовірної інформації Замовником, відсутність якої перешкоджає подальшому виконанню зобов’язань за договором з боку Виконавця у повному обсязі, останній має право призупинити здійснення своїх зобов’язань за цим договором-офертою для подання необхідних даних Замовником.

6.4.4. Оприлюднити та безоплатно використовувати приватні зображення Замовника, отримані за допомогою фото-, відеозйомки чи іншим способом, а також має право обробляти, змінювати, у тому числі демонструвати третім особам.

6.4.5. Вимагати від Замовника придбання інвентарю та (або) обладнання для належного надання Послуг за цим Договором-офертою.

6.4.6. За своєю ініціативою перенести одне або кілька занять на інший день, проінформувавши при цьому Замовника не менше ніж за 1 календарний день до дати початку заняття. При цьому належною формою повідомлення Замовника вважається передача йому інформації за допомогою наданої Замовником адреси електронної пошти (E-mail) або шляхом усного інформування в офісі за місцем надання послуг. Виконавець на свій розсуд може вибрати інший спосіб інформування Замовника за наданими останніми контактними даними.

6.4.7. Переносити дату початку надання Послуг відповідно до п.

6.4.6. цього Договору-оферти, але не більш як на 60 календарних днів. У період офіційних неробочих свят відповідно до законодавства України, заняття переносяться на наступні за святковими робочі дні.

6.4.8. У разі виявлення підозрілої активності в акаунті та виявлення фактів шахрайства доступ до курсу Виконавцем для Замовника блокується без права відновлення та повернення грошей.

7. Відповідальність

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором-офертою, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

7.2. Претензії, які можуть виникнути, врегульовуються відповідно до чинного законодавства України.

7.3. Виконавець не несе відповідальності за:-Незаконні дії користувачів курсу;-використання облікового запису з метою, що не належать до курсу, а також за будь-які наслідки такого використання;- будь-які збитки, завдані Замовнику внаслідок надання останнім доступу до облікового запису третім особам;-наслідки отримання пароля до облікового запису користувачами будь-якими третіми особами з причин, що залежать від Замовника. У цьому випадку Замовник повинен негайно повідомити службу підтримки про несанкціоноване використання облікового запису третіми особами.

7.4. Замовник при настанні обставин, зазначених у п. 6.1.3. цього Договору-оферти, зобов’язується у 3 (трьох)-денний строк відшкодувати заподіяну шкоду (через втрату та (або) пошкодження майна), що виникла з його вини. При визначенні вартості пошкодженого (втраченого) майна сторони виходять із того, що Замовник оплачує Виконавцю повну вартість придбання речі після пред’явлення останнім документа, що підтверджує придбання із зазначенням її вартості. За відсутності документів, що підтверджують вартість втраченої чи пошкодженої речі, оплата здійснюється за ціною аналогічного майна, що існує у місці виконання зобов’язань і на яке існує документ, що підтверджує вартість. Замовник повинен сплатити виставлений рахунок не пізніше 5 днів з моменту його виставлення.

7.5. У разі порушення умов цього Договору-оферти або розповсюдження матеріалів, отриманих у Виконавця, Замовник сплачує штраф у десятикратному розмірі від суми, яка була втрачена у зв’язку з копіюванням матеріалів з подальшим розповсюдженням у мережі Інтернет. А у разі заподіяння збитків або розповсюдження з комерційною метою відшкодовує їх з компенсацією витрат Виконавця, якщо такі були в десятикратному розмірі.Доступ до ресурсів компанії блокується назавжди без коштів.7.6. Питання, не врегульовані цими правилами та умовами оферти, вирішуються відповідно до положень чинного законодавства України. Якщо будь-яке становище з перерахованих вище буде визнано рішенням суду незаконним, недійсним чи неправомірним, інші положення залишаться правомірними і дійсними.

8. Форс-мажорні обставини

8.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі, якщо таке невиконання або неповне виконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

8.2. Під обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами) у цьому Договорі розуміються надзвичайні та невідворотні обставини, які об’єктивно неможливі на виконання зобов’язань, передбачених умовами цього Договору.До таких обставин зокрема, але не обмежуючись, належать надзвичайні ситуації техногенного, природного чи екологічного характеру, аварії в системах електропостачання, руйнування цих систем, спричинені, зокрема, землетрусами, повенями, ураганами тощо, тривала відсутність електроенергії та інтернету з незалежних від сторін причин, військові дії, заколот, страйк, масові заворушення, заворушення та інші протиправні дії, а також стан здоров’я Виконавця (або провідного тренінгу), повінь, пожежа, антитерористичні операції, землетрус та інші стихійні лиха, війна, військові дії, неконтрольовані, протиправні дії та акти вандалізму третіх осіб, революційні дії, громадські заворушення, акти чи дії органів державного управління, прийняття законних чи підзаконних актів, які прямо впливають на можливість виконання сторонами умов цього договору, та будь-які інші надзвичайні обставини .Повний перелік яких міститься у частині 2 статті 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні»8.3.Сторона, яка потрапила під дію форс-мажорних обставин, повинна повідомити іншу Сторону про їх настання не пізніше 2 (двох) робочих днів з моменту виникнення таких обставин.

8.4. Після закінчення дії форс-мажорних обставин, Сторона, яка потрапила під їхню дію, повинна повідомити іншу Сторону про їхнє припинення протягом 2 (двох) робочих днів, а також повідомити протягом якого часу ця Сторона має намір виконати свої зобов’язання.

9. Повернення та перенесення термінів надання послуг

9.1. Після оформлення замовлення Замовник має право відмовитися від послуг і запросити повернення коштів. Для цього необхідно повідомити Виконавця про рішення у встановлений термін.

9.2.Повернення коштів після зазначеного терміну можливе лише на розсуд адміністрації компанії і проводиться (при позитивному рішенні) з відрахуванням вартості вже пройдених вами уроків.9.3. Політика відмови від онлайн проходження програм

9.3.1. Замовник має право відмовитися від онлайн проходження програм до старту курсу, а також протягом семи (7) календарних днів з моменту старту проходження програм (до другого заняття курсу).

9.3.2. У разі відмови від проходження мого авторського курсу оплата буде повернена в тому розмірі, яку Замовник фактично вніс, за вирахуванням комісії платіжної системи та сервісного збору (-8%).

9.4. Політика відмови від участі в офлайн-заходах

9.4.1. Якщо Виконавець отримає запит на повернення:- Менш ніж за 10 календарних днів до дня проведення заходу Виконавець здійснює повернення коштів у розмірі 85% від суми замовлення. — Після початку проведення заходу (першого дня) та пізніше – Виконавець не здійснює повернення. Вся сума авансу утримується як компенсація збитків, завданих односторонньою відмовою від Договору.9.5. Оформлення повернення.Для відмови від послуг та оформлення повернення необхідно звернутися до менеджера за телефоном, вказаним на сайті.Після Замовника буде надіслано листа з підтвердженням запиту на повернення шляхом email-повідомлення на адресу, вказану при оформленні замовлення.

9.6. Для оформлення повернення обов’язково вказати: П.І.Б. та email, вказані при оформленні замовлення (для учасників з інших країн латинськими літерами)назва Послуги (курсу, пакет послуг);інформацію про платежіреквізити вашої банківської картки для здійснення повернення.

9.7. Повернення коштів:

9.7.1. Якщо Замовник оформив запит на повернення у вказані терміни, Виконавець поверне кошти протягом чотирнадцяти (14) днів з моменту отримання запиту.

9.7.2. Для повернення коштів необхідно вказати реквізити банківської картки Замовника. Виконавець утримує із суми повернення: комісії платіжної системи та сервісний збір (-10%).

9.7.3.Якщо Замовник не користувався послугами (не взяли участь у заході, не переглянув доступні Замовнику заняття) не з вини Виконавця або відмовилися від користування послугами з порушенням строків та встановленого порядку, Виконавець не відшкодовує вартість таких послуг та відмовляємо у поверненні коштів.

9.8.Виконавець залишає за собою право встановлювати інші правила відмови для окремих послуг (програм, продуктів, живих заходів, вебінарів, інтенсивів тощо) або надавати Замовнику додаткові гарантії безумовного повернення, публікуючи особливі умови відмови від послуг на сторінці продажу продукту.

9.9.1. Не пізніше двох (2) місяців з дати оплати Послуг (здійснення першого платежу) або не пізніше 14 днів з дати старту курсу Замовник має право запросити перенесення термінів надання Послуг на інші календарні дати та пройти слухання програм з наступним потоком курсу (на умовах аналогічного пакету послуг, еквівалентного придбаному за вартістю). У такому разі повернення коштів не здійснюється, а Виконавець повідомить Замовника нові можливі календарні дати проходження програм. Перенесення термінів надання Послуг можливе не більше одного разу.

9.9.2. Для перенесення терміну проходження програм вам достатньо повідомити Виконавця у порядку, встановленому для оформлення запиту на повернення.

9.9.3.Виконавець зберігає за собою право встановлювати інші правила перенесення термінів надання послуг для окремих продуктів, публікуючи додаткові умови перенесення на сторінці продукту.9.10. Використання коштів на оплату іншого продукту

9.10.1. Замовник має право запросити перенести сплачені кошти в рахунок оплати будь-якого іншого продукту (Послуги) не пізніше 5 днів до старту першого сплаченого Замовником курсу. Якщо вартість продукту, що купується, перевищує розмір внесеної суми (депозиту), Замовник зобов’язується доплатити різницю до початку надання Послуг. Якщо сума депозиту перевищує вартість замовленого продукту, різниця вартості нараховується на депозит. Цю суму Замовник зможе використати для придбання інших послуг.

9.10.2. Для перенесення коштів на оплату іншого продукту компанії Замовник повинен повідомити Виконавця у порядку, встановленому для оформлення запиту на повернення.

10. Сертифікат

10.1. Після закінчення курсів кожен учасник отримує Сертифікат.

10.2 Виконавець залишає за собою право самостійно вирішувати видавати Сертифікат після тестування та письмової роботи або без тестування, тобто. після закінчення модулів та/або занять, вебінарів, тренінгів.

10.3. Строки видачі сертифіката встановлюються індивідуально. Від одного місяця чи більше. У деяких випадках швидше, якщо Сертифікат в електронному форматі, який відправляється на емаїл

10.4.Надсилання Сертифікатів здійснюється за рахунок одержувача:</p>-через Укрпошту;-через Нову пошту;

10.5.У разі не надання Замовником достовірної інформації, передбаченої пунктом 5.2 цього Договору, Замовник з вини може не вчасно потрапити на курс (приклад: не вірна пошта, не вчасно отримали доступ до курсу), а також буде виданий Сертифікат з тими даними, які вказав Замовник під час реєстрації.

11. Виришення суперечок

11.1. Усі непорозуміння, протиріччя та суперечки, які можуть виникнути між Сторонами під час укладання, тлумачення або виконання цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів.

11.2. У разі, якщо Сторонам не вдалося вирішити будь-які непорозуміння, протиріччя та суперечки шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню у суді у порядку, встановленому чинним законодавством України із застосуванням матеріальних та процесуальних норм законодавства України.

12. Інші положення

12.1.У разі, якщо будь-яке із положень цього Договору буде визнано будь-яким компетентним державним органом України недійсним, це не вплине на дійсність чи можливість виконання будь-яких інших умов цього Договору, залишаються повністю дійсними, якщо інше не передбачено законодавством України.

12.2. Персональні дані третім особам Виконавець не передає. Для ознайомлення з Політикою конфіденційності перейдіть за посиланням.

12.3. Усі матеріали є інтелектуальною власністю, охороняються Законом про авторське право, призначені лише для особистого використання та не підлягають передачі третім особам. Будь-яке поширення інформації, скринів, відеозаписів, доступу до особистого кабінету заборонено і тягне за собою судові позови, штрафи, а також занесення до чорного списку.

12.4. Замовник дає згоду на направлення йому інформаційних матеріалів, зокрема про нові та актуальні Курси або іншу інформацію.

Виконавець: Фізична особа – підприємець Корєтнік Вікторія Миколаївна, платник єдиного податку 3 групи
Адреса електронної пошти: vshudel@gmall.com телефон: +38 (050) 505-66-66